Coima Res: Italiaans kantoorvastgoed (dec. '18)

Bespreking van dit performante Italiaanse vastgoedfonds

Raadpleeg document