Pacific Assets Trust: update (april '19)

Bespreking van de prestaties, alsook van de portefeuille

Raadpleeg document